Các Địa Chỉ Bán Trà Thái Nguyên Sạch Chính Hiệu Tại TPHCM. Uống Thử, Cam Kết Đổi Trả. Không Phẩm Màu, Hương Liệu Hóa Học, Chất Bảo Quản. Trà Thái Nguyên Sạch Tốt Cho Sức Khỏe. Uống Thử Trước Khi Mua. Trà Thái Nguyên Xuất Khẩu. Trà Sạch Tốt Sức Khỏe. liên hệ 0969020807

STT LOẠI TRÀ ( CHÈ ) ĐƠN GIÁ

(5 – 10 Kg)

ĐƠN GIÁ

(Trên – 20Kg)

ĐƠN GIÁ

(Trên – 50Kg)

 

GHI CHÚ

 

1 Trà Mộc 100 95 Liên hệ0353207208  Nước vàng xanh 

 

2 Trà Mộc ĐS 110 105  Nước xanh, trong

 

3 Trà Ta (Trà Trung Du) 120 115 Liên hệ0353207208  Trà trung du truyền thống nước xanh đậm vị

 

4 Trà Móc Câu 130 120 Liên hệ0353207208  Nước xanh hậu ngọt đậm đà 

 

5 Trà Móc Câu ĐS 150 140 Liên hệ0353207208  Nước xanh hương thơm hậu ngọt 

 

6 Trà Tuyết 180 170 Liên hệ0353207208  Nước xanh, cánh trắng, ngọt nhẹ, hương thơm
7 Trà Tân Cương 180 170 Liên hệ0353207208  Nước xanh sóng sánh, hương thơm hậu ngọt
8 Búp Tân Cương 200 190 Liên hệ0353207208 Nước xanh búp nhỏ hương thơm đặc biệt

 

9 Tân Cương Đặc Biệt 250 240 Liên hệ0353207208  Nước xanh cánh nhỏ vị cốm đậm đà ngọt hậu 
10 Trà Long Vân (Long Tỉnh) 250 240 Liên hệ0353207208  Nước xanh hương thơm đặc biệt

 

11 Trà Hoa Nhật Kim 300 290 Liên hệ0353207208  Nước vàng xanh đậm đà hương thơm vị quế 
12 Trà Bát Tiên 300 290 Liên hệ0353207208  Nước vàng (mật ong) thơm ngon hương vị nhài

 

13 Trà Nõn Tôm (Đọt Tôm) 350 339 Liên hệ0353207208  Búp nhỏ săn trắc hương thơm cốm vị 

 

14 Nõn Tôm Đặc Biệt 500 490 Liên hệ0353207208  Nước xanh cánh nhỏ hậu ngọt vị cốm ngậy 

 

15 Nõn Tôm Hảo Hạng (Đinh) 700 699 Liên hệ0353207208

Trả lời